skip to Main Content

Schenken

Eenmalige gift

Elke bijdrage aan Stichting Duinbehoud is hartstikke welkom!

U kunt een bedrag overmaken via bankrekeningnummer (IBAN): NL38 ASNB 8804 5141 32
Graag onder vermelding van: Eenmalige gift Duinbehoud. Bij voorbaat dank!

Als u een gift doet, ontvangen we ook graag uw contactgegevens, bijvoorbeeld via e-mail (stichting@duinbehoud.nl), zodat we u kunnen bedanken.

Periodieke schenking met belastingvoordeel

U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking aan Stichting Duinbehoud. U schenkt dan voor minimaal 5 jaar minimaal één keer per jaar een bedrag.
Voor het aftrekken van periodieke giften stelt de belastingdienst voorwaarden.

Hoeveel belastingvoordeel u geniet, is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, gaat u naar de website van de belastingdienst. Hier is de Overeenkomst Periodieke Gift in Geld (download pdf).
Wilt u als nieuwe donateur periodiek schenken, of wilt u uw bestaande donateurschap omzetten in een periodieke schenking? Laat dit dan per e-mail weten aan stichting@duinbehoud.nl of bel ons op (071-5143719). Wij vullen de schenkingsovereenkomst zo veel mogelijk voor u in en sturen hem op. U vult nog enkele gegevens aan en stuurt het formulier ondertekend gratis terug met de bijgezonden retourenvelop.

Back To Top