skip to Main Content

Mijn duingebied

De duinen beleef je pas echt als je er wandelt, fietst en fotografeert of actief op zoek gaat naar interessante planten en dieren. Duinbehoud wil daarom duinbezoekers ‘meenemen’, de duinen in. We gaan de informatie over (toegankelijke) duingebieden die op dit moment nogal versnipperd is en niet altijd even gemakkelijk te vinden zo veel mogelijk bundelen: overzichten van gebieden, toegankelijkheid, locaties van ingangen en parkeerplaatsen, toegangsvoor- waarden, excursiemogelijkheden (‘duinagenda’), horeca etc. Duinbehoud.nl wordt dé website voor mensen die in de duinen willen recreëren.

Daarnaast wil Duinbehoud het bezoek en de beleving van de duinen stimuleren – en de betrokkenheid bij de duinen vergroten door:

  • organiseren van excursies, waarbij aansluiting zoeken met IVN en kijken waar door onze bijdrage het totaalpakket kan worden verbeterd;
  • meedenken met beheerders, gemeenten en provincies over een goede ‘ontsluiting’ (en zonering) van duingebieden,aanleg van nieuwe (en soms opheffen van bestaande) paden en voorzieningen, ont-wikkelen van wandel- en fietsroutes;
  • aangaan van partnerschappen met beheerders, bezoekerscentra, VVV’s, campings, bungalowparken en campings etc.
Back To Top