skip to Main Content

Over ons

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Door het geven van voorlichting, voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Lees hier over onze visie en missie.

Samenwerkingspartners van Stichting Duinbehoud zijn onder andere: Dunea en PWN.

DUNEA-logo PMS-ClogoPWN200x100(bestuursinfo staat ook op pagina Over ons > Bestuur)

Bestuur

Het beleid van de organisatie wordt uitgezet door het bestuur. Dit bestuur wordt strategisch en inhoudelijk ondersteund door externe, onafhankelijke adviseurs. Het bestuur van Stichting Duinbehoud wordt gevormd door:

  • Piet Jonker (voorzitter, portefeuille: externe vertegenwoordiging)
  • Wim Jansen (secretaris)
  • Hans Berkhuizen (portefeuille: fondsen- en donateurswerving)
  • Saskia Borgers¬†(portefeuille: vrijwilligersmanagement, communicatie en PR)
  • John van Vliet (portefeuille: locale belangenbehartiging en consulenten)
  • Gerd Jan Korte (portefeuille: recreatie)

Kantoor

Vanuit het kantoor in Leiden onderhoudt Duinbehoud contacten met actieve vrijwilligers (duinconsulenten) en diverse lokale werkgroepen. Arnoud van der Meulen is operationeel manager.

Contactgegevens

Rapenburg 8 2311 EV Leiden
Postbus 664 2300 AR Leiden
071 – 5143719

Back To Top