skip to Main Content

ANBI

Stichting Duinbehoud is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan Duinbehoud is aftrekbaar van de belasting en Duinbehoud hoeft geen successierecht te betalen bij een nalatenschap aan de stichting.

Officiële naam:
Stichting Duinbehoud

Publiek bekende naam:
(Stichting) Duinbehoud

KVK nummer:
41165217

RSIN of fiscaal nummer:
8024.18.764.B.01

Postadres:
Postbus 664
2300 AR Leiden

Bezoekadres:
Rapenburg 8
2311 EV Leiden

Telefoon:
071 514 37 19

E-mailadres:
stichting@duinbehoud.nl

Doelstelling volgens de statuten:
A. Het doel van de stichting is:
1.  het bevorderen van het behoud en herstel van het natuurlijke milieu van het Nederlandse duingebied en aangrenzende gebieden ten behoeve van flora, fauna en landschap en ten behoeve van natuurbeleving;
2.  het bevorderen van een integratie van verschillende functies die de duinen vervullen, onder het behoud van – en ten dienste van het behoud van – de natuurlijke kwaliteiten van het duingebied en aangrenzende gebieden.
B. Het begrip natuurlijk milieu moet ruim worden geïnterpreteerd en omvat onder andere geologische, hydrologische, biologische, cultuur-historische en landschappelijke aspecten, alsmede aspecten betreffende het verbruik van grondstoffen en energie.

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

 • Piet Jonker (voorzitter, portefeuille: externe vertegenwoordiging)
 • Wim Jansen(secretaris)
 • Hans Berkhuizen (portefeuille: fondsen- en donateurswerving)
 • Saskia Borgers (portefeuille: vrijwilligersmanagement, communicatie en PR)
 • John van Vliet (portefeuille: lokale belangenbehartiging en consulenten)
 • Gerd Jan Korte (portefeuille: recreatie)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft één werknemer die naast zijn salaris geen beloningen ontvangt.

 • Beleidsplan 2017 (pdf)
 • Financieel Jaarverslag 2017 (pdf)
 • Financieel Jaarverslag 2016 (pdf)
 • Financieel Jaarverslag 2015 (pdf)
 • Financieel Jaarverslag 2014 (pdf)
 • Financieel Jaarverslag 2013 (pdf)
 • Financieel Jaarverslag 2012 (pdf)
 • Activiteiten 2012 (pdf)
Back To Top