skip to Main Content

Vacatures

Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen. We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en door ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het gaat daarbij om overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector. Op lokaal niveau worden onze belangen behartigd door een netwerk van lokale vrijwilligers (duinconsulenten) en werkgroepen, met een grote lokale kennis en expertise. We nemen samen met andere natuurorganisaties deel aan campagnes, zoals de campagne ‘Bescherm de kust’ die tot het Kustpact heeft geleid. In vervolg op deze campagne houden we ons in het project ‘Samen voor de kust’ de komende jaren nog intensiever bezig met de bescherming van het kustlandschap op lokaal niveau.

Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur én de mens centraal staan. De werksfeer is prettig en informeel. Je werkt samen met zeer actieve en deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers.

Op dit moment hebben wij de onderstaande vrijwilligersvacatures bij Duinbehoud. Hebben we geen vacature in jouw vakgebied. Een open sollicitatie mag je ook altijd sturen aan stichting@duinbehoud.nl.

Vrijwilligersvacature-duinconsulent
Vrijwilligersvacature-communicatiemedewerker
Vrijwilligersvacature-HR-medewerker
Vrijwilligersvacature-penningmeester
Vrijwilligersvacature-administratief-talent

Back To Top